sulėpti

sulėpti
1 sulė̃pti intr. 1. suvysti, suglebti: Nuo saulės visai sulė̃po batviniai Ds. Nurėkštas kvietkas tuoj sulė̃psta Kp. 2. suglebti, susmukti dėl silpnumo: Sulė̃po žmogus, nebepaeina J.Jabl. Ir sulė̃po kaip grybas Mlt. Kai sumygau, tuoj sulė̃po (per imtynes) Mlt. Sulė̃po čia ant suolo (išvirto) Pl. Mirė važiuodamas, nė nesulė̃po Trs. Nulinkdavo vaikui galvikė, ir čia pat ant senutės kelių sulėpdavo . \ lėpti; aplėpti; atlėpti; išlėpti; nulėpti; sulėpti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • sulepti — 1 sulèpti intr. J sugležti, sutižti: Pono bizūno neišsisaugosi, jei būsi sulepęs LTR(Krtn). lepti; aplepti; įlepti; išlepti; nulepti; palepti; sulepti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aplepti — 1 aplèpti intr. 1. Sn aplėpti, nulinkti: Kiaulių ausys aplem̃pa Lš. 2. nuvysti: Paliekit rasodą, jau aplẽpus visa Lš. 3. ištižti, susmukti, suglebti: Piemuo nuo šilimos visai aplẽpo, niekam nebetinka Kp. Vyrai, neaplèpkit! Sn. 4. prk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aplėpti — 1 aplė̃pti intr. 1. Trgn, Ds apvysti, apglebti: Žolynai net aplė̃po nuo šilmos Ds. Lietaus nėra, tai javai aplė̃po Grv. 2. nulinkti: Šuva aplė̃pusiom ausim Mlt. ^ Pradėjo [kumelaite] važinėt, tai ir aplė̃po auses (nebetokia smarki) Lp. 3.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atlėpti — 1 atlė̃pti intr. 1. Š nulėpti, nulinkti: Ausys atlėpusios rš. 2. atkerti, atsiknoti, atvipti: Dabar jis buvo išklypęs toksai, kreivas, susilenkęs, su išsikišusiais šonkauliais, su atlėpusiu žandikauliu B.Sruog. Kai pūtė vėjelis ir kratėsi ratai,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išlepti — 1 išlèpti intr. 1. R, K pasidaryti lepiam, išpaikti, išvingti, išgurbti: Jūsų vaikai labai išlẽpę, vis gardėsių graibos, nevalgo ką sugavę Kp. Išlepęs kaip ubago paršelis LTR(Yl). Kits ima žentą išlepęs, kits – bėdoj būdams B. Kad anoji visa… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išlėpti — 1 išlė̃pti intr. 1. Ds, Mlt išglebti, nuvysti: Ot kaitra kaitrelė – ana darže burokų lapai išlė̃po ir ant žemės sugulė Klov. Nušalo pupelės ir išlė̃po Ds. Daržely žolynai visiškum išlė̃pę, reikia paliet Sdb. 2. ištižti, nusilpti, suglebti: Parėjo …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • lepti — 1 lèpti, lem̃pa (lẽpsta K; Kos47), lẽpo intr. 1. Kv darytis lepiam, išpaikusiam: Lem̃pa žmogus iš gėrių, t. y. daros lepnus, valgį bargavoja J. Rods darbelio jūsų ponaičių lẽpusi nosis baidos ir vis poniškai užkumpusi juokias K.Donel. Nieko… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • lėpti — 1 lė̃pti, sta, o intr., lėpti 1. glebti, vysti: Saulė tiek kepina, net jurginai lė̃psta Sdk. Pakando šalna lapus, dabar lė̃psta žemėn Kp. 2. nesilaikyti tiesiam, svirti, linkti žemyn: Galva lė̃psta [girtam] OG341. Jie tarpsta, kvepia, lapeliai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nulepti — 1 nulèpti intr. 1. nulėpti, nulinkti: Šuns ausys nulepusios rš. Ilgi nulepę ūsai rš. Drugelio sparneliai apgedę, nulepę rš. 2. nuvysti: Medžių lapai nulẽpę Skr. 3. prk. nusmurgti, nusiminti: Ko tu šiandien toks kažko nulẽpęs? Skr. Pirmiau jis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nulėpti — 1 nulė̃pti intr. 1. suglebus nulinkti, nuvysti: Nukratyk dulkes nuo nulėpusių medžių lapų Vaižg. Kad darže batvinių lapai nulė̃pę, tai bus lietaus LMD(Ml). 2. nulinkti, nukabti žemyn: Jo pečiai nulė̃pę Mlt. Uostai išdrikę, žemyn nulėpę, šlapi… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”